Penghimpunan Dana

PT. BPR SYARIAH UMMU

  • Tabungan Umum
  • Tabungan Tarbiah / Pendidikan
  • Tabungan Idul Fitri
  • Tabungan Ibadah Qurban
  • Tabungan Walimah
  • Tabungan Ziarah / Wisata
  • Tabungan Haji
  • Deposito
  • Zakat, Infaq Dan Sodaqoh ( Z I S )